Mesafeli Satış Sözleşmesi | Teknokta - Yenilikçi Öğrenim Çözümleri
Ana Sayfa Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

1. SATICIYA İLİŞKİN BİLGİLER

SATICI: (sözleşmede bundan sonra "SATICI" olarak anılacaktır)

Ticari Unvan: Teknokta Eğitim Dan. Org.San. ve Tic.Ltd

Adres: Maslak Mah. Dereboyu 2. Cad. Zağra İş Merkezi No: 14, A Blok, Kat:1

34398 Sarıyer, İstanbul

Telefon : +90.212.346.07.34

Faks : +90.212.346.07.35

E-posta adresi : info@teknokta.com

Ürün iade adresi : Maslak Mah. Dereboyu 2. Cad. Zağra İş Merkezi No: 14, A Blok, Kat:1

34398 Sarıyer, İstanbul

Mersis Numarası: 0836042221200011

2. ALICIYA İLİŞKİN BİLGİLER

ALICI’ ; (sözleşmede bundan sonra "ALICI" olarak anılacaktır)

AD- SOYAD:

ADRES:

İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

3.SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

1. Malın /Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.

7.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

7.3. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.

Ürün Açıklaması Adet Birim Fiyatı Ara Toplam (KDV Dahil)
       
Kargo Tutarı      
Toplam :  

4. GEÇERLİLİK SÜRESİ

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler Satıcı tarafından güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. Bugünden sonra Satıcı tarafından işbu formda verilen bilgi ve vaatlerle bağlı kalınmadığı ihtar olunur. İşbu ön bilgilendirme formu, elektronik ortamda Tüketici tarafından okunarak kabul edildikten sonra tüketici sözleşmesi kurulması (mesafeli satış sözleşmesinin kabul edilmesi) aşamasına geçilecektir. Ön bilgilendirme mesafeli sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır ve taraflar aksini açıkça kararlaştırmadıkça bu bilgiler değiştirilemez.

5. MAL/HİZMETİN TESLİM ZAMANI / TESLİM ŞEKLİ

Teslimat, stokun müsait olması ve mal bedelinin Satıcının hesabına geçmesinden sonra mümkün olan en kısa sürede yapılır. Doğal afetler, hava muhalefeti gibi mücbir sebeplerle gecikmeler olabilir. Satıcı, malı siparişinden itibaren en geç 30(otuz) gün içinde teslim eder. Malın teslimi alıcının talep ettiği adreste kendisine yapılır. Alıcı, kendisinden başka birine ve de kendi adresinden başka bir adrese teslimat yapılmasını isterse, bu talebi doğrultusunda teslimat yapılır. Teslimat masrafları Alıcıya aittir. Satıcı, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı Satıcıya aittir. Mal teslimatı kargo firmalarınca yapılmaktadır. Sipariş konusu malın teslimatı için mesafeli satış sözleşmesinin imzalı bir nüshasının Satıcıya ulaştırılmış olması ve bedelinin Alıcının tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle malın bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilirse, Satıcı mal teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

6. ÖDEME ŞEKLİ

Ödemeler kredi kartı, EFT veya havale yöntemlerinden biri kullanılarak yapılabilir.

7. CAYMA HAKKI

ALICI, Sözleşme konusu ürünün kendisine veya bildirdiği kişiye tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içinde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ya aittir. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ya faks, telefon veya elektronik posta ile bildirimde bulunulması ve ürünün hasar görmemiş olması ve SATICI tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

a) 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde iade işlemi tamamlanamayacaktır)

b) ALICI, Yönetmelik ekinde yer alan cayma bildirim formunu kullanabileceği gibi cayma kararını bildiren açık bir beyanda da bulunabilir, c) Bu belgelerin SATICI’ya ulaşmasını takip eden 14 gün içinde ürün bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeler, Alıcı’nın ürünü satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve Alıcı’ya herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde ALICI'ya iade edilir. ALICI,cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 10 gün içinde ürünü SATICI’ya geri gönderecektir. İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi zorunludur. Ürün SATICI’ya iade edilirken, ürünün teslimi sırasında ALICI’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da iade edilmesi gerekmekte olup faturanın ürünle birlikte SATICI’ya gönderilmemesi durumunda ALICI’ya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Ürünle beraber iade edilecek olan faturanın üzerine de "iade faturasıdır" ibaresi yazılıp ALICI tarafından imzalanacaktır.

Cayma hakkının kullanılması halinde Satıcının iade için öngördüğü taşıyıcı bilgileri:

Ticari Unvan: Aras Kargo Yurtiçi Yurtdışı Taşımacılık AŞ

Tel: 444 25 52

Cayma bildiriminin yapılacağı adres, faks numarası veya elektronik posta bilgileri:

Ticari Unvan: TEKNOKTA EĞİTİM DAN.ORG.SAN. VE TİC.LTD

Adres: Maslak Mah. Dereboyu 2. Cad. Zağra İş merkezi ABC Blok NO 14/1 Maslak,

34398 Sarıyer, İstanbul

Faks: +90.212.346.07.35

E-posta adresi: info@teknokta.com

8. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAĞI HALLER

Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça tüketici, aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

a) 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazete’de

yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 2. Maddesinde sayılan sözleşmelere ilgili yönetmelik hükümleri uygulanmamaktadır.

b) 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. Maddesinde sayılan sözleşmeler/mal ve hizmetlerde cayma hakkı kullanılamaz.

c) Alıcı tarafından teslim alınmış olan malın değerinin azalması cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak Alıcı kendi kusurundan kaynaklanan, malın değerindeki azalmayı Satıcı’ya tazmin etmeyi kabul ve beyan eder.

9. DİĞER HÜKÜMLER

10. TÜKETİCİNİN ŞİKAYET VE İTİRAZLARI

Başvurularınızı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığınız veya ikametgâhınızın bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilirsiniz. Tüketicinin ikamet ettiği yer açısından: *2021 yılı için geçerlidir. Tüketici işleminin yapıldığı yer açısından: 2021 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda değeri 7 bin 550 TL altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, büyükşehir statüsünde olan illerde 7 bin 550 TL ile 11 bin 330 TL arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri'ne başvurulacak.

Tüm bu bilgiler, kullanılan uzaktan iletişim araçlarına uygun olarak ve iyi niyet ilkeleri çerçevesinde ergin olmayanlar ile ayırtım gücünden yoksun ve kısıtlı erginleri koruyacak şekilde ticari amaçlarla verilmiştir. Alıcı, 6502 sayılı Kanunun 48. Maddesinin gereğince Ön Bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, taahhüt ve beyan eder.

Copyright © Teknokta. All Rights Reserved.
payment logos