Teknokta İletişim Aydınlatma Metni | Teknokta - Yenilikçi Öğrenim Çözümleri
Ana Sayfa Teknokta İletişim Aydınlatma Metni

Teknokta İletişim Aydınlatma Metni

1. Veri Sorumlusu

Bu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Teknokta Eğitim Danışmanlık Organizasyon San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı açıklama ve bilgilendirmede bulunmak amacıyla 6698 sayılı KVK Kanununa uygun olarak hazırlanmıştır. Bu kapsamda daha detaylı bilgiye ulaşabilmek için “teknokta.com” adresinde yer alan tanıtıcı bilgileri inceleyebilirsiniz.

2. Kişisel Veri İşleme Amaçları

Şirketimiz e-ticaret web sitesi üzerinden destek, stoklara gelince haber et, CoderZ ve iletişim bölümlerinde bilgi ve destek alma amaçlı bilgi formlarını doldurmanız süreçlerinde işlenen “kimlik ve iletişim” kategorileri ile tarafınızca yapılacak açıklamada yer verebileceğiniz kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla sınırlı olarak işlenmektedir:

  • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetler ile ilgili bilgi ve destek alma taleplerinizin gereği gibi yerine getirilebilmesi adına tarafınızla iletişim kurulabilmesi,
  • Satış öncesi, esnası ve sonrasında itiraz, öneri, şikâyet ve geri bildirimlerin değerlendirilebilmesi ve sonuçlandırılabilmesi,
  • Hizmet kalitesinin artırılması amacıyla müşteri memnuniyeti araştırmasının yapılabilmesi, müşteri deneyim ve taleplerinin takip edilebilmesi, düzenlenebilmesi ve iyileştirebilmesi,
  • Olası hukuki ihtilaflarda tüm iletişim kayıtlarının delil olarak sunulabilmesi

3. Kişisel Veri Aktarımı

Kişisel verileriniz, aktarılmasını gerektiren sebeplerle sınırlı olmak üzere aşağıdaki alıcı grupları ile paylaşılmaktadır:

  • Şirketimizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerinin ifası amacıyla mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve yetkilendirmiş oldukları diğer kurumlar,
  • Hukuki haklarımızın kullanılabilmesi için avukatlarımız ve adli merciler,
  • Teknik altyapı/elektronik sistemlerin kurulması, geliştirilmesi, bakımına yönelik hizmet veren teknik destek firmaları ile “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun” ve ilgili mevzuat kapsamında ticari elektronik ileti izinlerinin ve şikâyet süreçlerinin yönetilmesi amacıyla kurulan “İleti Yönetim Sistemi” platformu

4. Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, web sitemizdeki her türlü forma yapılan bilgi girişleri, web chat gibi online mesajlaşma portalları, sosyal medya, whatsapp vb. sosyal iletişim kanalları ile telefon araması ve e-mail yoluyla bilgi paylaşımı yoluyla toplanmakta olup 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5/2 e, f bendinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine bağlı olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5/1 hükmü uyarınca “AÇIK RIZA” kapsamında işlenecek kişisel veriler ise; kullanım/alışveriş alışkanlıklarınızın tespiti, segmente edilmesi ile hediye, indirim, yeni imkân ve özel tekliflerin iletilebilmesi, tüketici tercih analizleri ile ürün-hizmet tanıtımı, bilgilendirme, reklam, kampanya gibi kişiye özel pazarlama aktiviteleri için “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun” ve ilgili tüm alt mevzuatı uyarınca tarafınızla iletişime geçilebilmesi ile bu anlamda e-posta gönderilebilmesi ve telefon araması yapılabilmesi amacıyla işlenmekte; aramalar ile gönderimlerin gerçekleştirilebilmesi amacıyla sözleşme ilişkisinde olunan e-posta gönderim ve çağrı merkezi hizmeti veren şirketler, performans/pazarlama konusunda danışmanlık hizmeti veren şirketler ile paylaşılmaktadır.

5. İlgili Kişi (Veri sahiplerinin) Hakları

Bu konudaki ayrıntılı açıklama “teknokta.com” adresinde yer almakla birlikte, kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre şirket merkez adresimiz olan “Maslak Mah. Dereboyu 2. Cad. Zağra İş Merkezi No:14 A Blok Kat:1 Maslak/Sarıyer İstanbul” adresine yazılı olarak veya teknoktaed@hs03.kep.tr kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine iletebilirsiniz.

Copyright © Teknokta. All Rights Reserved.
payment logos