Pandemide Öğretmenlerin İyi Olma Hallerini Etkileyen Faktörler | Blog | Teknokta - Yenilikçi Öğrenim Çözümleri
Ana Sayfa Blog Öğretim Kaynakları Pandemide Öğretmenlerin İyi Olma Hallerini Etkileyen Faktörler
17 Ocak 2022 | Öğretim Kaynakları

Pandemide Öğretmenlerin İyi Olma Hallerini Etkileyen Faktörler

Eğitim Reformu Girişimi'nin 2021 Eğitim Raporu yayınlandı! Raporda belirtilen, öğretmenlerin iyi olma hallerini etkileyen faktörleri gelin hep birlikte inceleyelim.

2019-2020 eğitim-öğretim döneminin ikinci yarısından beri pandemi koşullarında devam eden eğitim 6 Eylül 2021 tarihiyle beraber eski seyrine geri dönerek yüz yüze eğitim modeliyle devam etti. Geçen sürenin ardından her yerde, öğrencilerin yeni öğrenme koşullarında yaşadığı zorluklardan bahsedildi. Fakat pandemi, öğrencileri olduğu kadar öğretmenleri de çok yakından etkileyen birtakım avantajları ve dezavantajları beraberinde getirdi. 

2008 yılından bu yana eğitim sektörüyle ilgili önemli olayları takip eden ve raporlayan Eğitim Reformu Girişimi; 2021 yılına ait Eğitim İzleme Raporu’nu geçtiğimiz günlerde paylaştı. Bu rapor, özel okul ya da devlet okulu olması fark etmeksizin, farklı branşlarda görev yapan pek çok öğretmenin görüşü alınarak hazırlandı. Pandemi döneminde öğretmenlerin iyi olma hallerini etkileyen farklı faktörlere de yer verildi. Gelin isterseniz bu raporun sonuçlarını hep birlikte inceleyelim. 


Pandemi, Öğretmenlerin Çalışma Şekillerini Nasıl Etkiledi?


Rapora göre teknolojik yetersizlikten ötürü eğitim erişimi kısıtlanan öğrenciler, online eğitim sürecinde öğretmenleri zorlayan başlıca konular arasında yer aldı. Uzaktan eğitime erişme imkanı olmayan ya da kardeşiyle aynı tableti kullanan öğrenciler için bazı öğretmenlerin değişik çarelere başvurdukları gözlemlendi. Bazı öğrencilerin yaşadıkları gelecek kaygısının, ders çalışma motivasyonlarını olumsuz yönde etkilemesi raporun öne çıkan sonuçlarından biriydi. Öğretmenler arasında, çocukların motivasyonlarını artırmak ve bu dönemi bir kayıp yaşamadan atlatmaları için ders anlatış şekillerini değiştirenler de oldu. Bazı öğretmenler uzaktan eğitim koşullarına uyum sağlamak adına, mesleki gelişim konusunda kendilerini daha çok geliştirdiklerini söylediler. Dersi etkin kılacak araçları kullanmayı öğrenerek, daha verimli olabildiğini düşünen öğretmenler de vardı.


Yüz Yüze Eğitime Dönülmesiyle Sınıfta Ne Gibi Değişimler Gözlendi?


Raporda belirtilen detaylara göre bazı öğrenciler, online eğitim boyunca daha önce hiç deneyimlemedikleri bir sürecin içinden geçtikleri için, eski alışkanlıklarını unutur oldular. Yeni normal, eski alışkanlıklar gibi tarifleri günlük yaşamımızda sıkça kullanmaya başladık. Öğretmenler, uzaktan eğitim döneminde çocukların sosyal ve duygusal yönden nasıl etkilendiğini yüz yüze eğitim başladıktan sonra daha net gözlemleyebildiler. Rapordaki sonuçlara göre öğrencilerde yaşanan öğrenme kayıplarını telafi etmek kimi öğretmenleri zorladı. Özellikle bazı sınıf öğretmenlerinin, aynı sınıfta farklı öğrenme seviyelerinde olan öğrencilerle müfredat takibi yapmak konusunda sorunlarla karşılaştığı belirlendi. Tüm bu koşullar, kimi öğretmenlerin daha fazla motivasyona ihtiyaç duyduğuna işaret etti. Raporda, aradıkları desteği benzer durumlarla karşılaşan meslektaşlarıyla daha sık konuşarak bulabildiklerini söyleyen öğretmenlerin görüşlerine de yer verildi.

ERG’nin hazırladığı raporu buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Aktaş Salman, U., Düşkün, Y. ve Arık, B. M. (2021). Eğitim izleme raporu 2021: Öğretmenler. Eğitim Reformu Girişimi.   

Copyright © Teknokta. All Rights Reserved.
payment logos